NEWS UPDATE

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2560 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

(หมายเหตุ : นักศึกษาใหม่ทุกคนกรุณากรอกแบบสอบถามด้วยคะ) แบบประเมินความพึงพอใจระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่!!

  ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ปี 60 คลิกที่นี่

   อ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ในรูปแบบ E-BOOK คลิกที่นี่

    ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง ตั้งแต่ บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2560

     การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
      การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
      สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
      วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
      หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

     Welcome


     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

    • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
    • วิทยาเขตขอนแก่น
    • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
    • วิทยาเขตสุรินทร์
    • วิทยาเขตสกลนคร
    • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
    • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
     จ.นครราชสีมา 30000
     โทรศัพท์  : 
     044-242978-9,
       044-271312-3
     ต่อ   2041
     fax : 
     044-242217