ระเบียบการสมัครสอบ

ระเบียบการสมัครสอบ
      วิทยาเขตนครราชสีมา         ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ปี 59
      วิทยาเขตสุรินทร์
      วิทยาเขตขอนแก่น
      กาฬสินธุ์
      วิทยาเขตสกลนคร