NEWS UPDATE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ครั้งที่ 2 (เรียกเพิ่มเติมและสมัครครั้งที่2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เรียกเพิ่มเติมและสมัครครั้งที่ 2 ) โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 21 พ.ค.58

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3 ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยดาวน์โหลดระเบียบการได้ดังลิงค์ และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เมนูสมัครออนไลน์ ด้านซ้ายมือ (ประกาศ 19 พ.ค.58)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2 ) ประกาศวันที่ 18 พ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาและระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศ 17 เม.ย.58)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 255 8 โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 17 เม.ย.58

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ดังลิงค์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เมนูสมัคร ทางด้านซ้ายมือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 3 เม.ย.58

คู่มือขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Internet

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แผนผังสถานที่สอบ

แบบฟอร์มการนำข้อมูลผู้สมัครสอบลงระบบExcel
  เรียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผมได้ทำแบบฟอร์มการนำเขาข้อมูลไว้เป็นไฟล์Excelมาตราฐาน ดังนั้น หากท่านต้องการให้นำข้อมูลนักศึกษาลงระบบ กรุณากรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มที่ได้นำขึ้นไว้ให้ครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านเองและป้องกันการผิดพลาดจากการแปลงรูปแบบก่อนนำลงข้อมูลครับ

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217