NEWS UPDATE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเมนูสมัครออนไลน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ชำระเงินค่าใบสมัคร 100 บาทและค่าสมัครจำนวน 200 บาท

คู่มือขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Internet

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แผนผังสถานที่สอบ

แบบฟอร์มการนำข้อมูลผู้สมัครสอบลงระบบExcel
  เรียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผมได้ทำแบบฟอร์มการนำเขาข้อมูลไว้เป็นไฟล์Excelมาตราฐาน ดังนั้น หากท่านต้องการให้นำข้อมูลนักศึกษาลงระบบ กรุณากรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มที่ได้นำขึ้นไว้ให้ครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านเองและป้องกันการผิดพลาดจากการแปลงรูปแบบก่อนนำลงข้อมูลครับ

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217