รับสมัครนักศึกษาใหม่

ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลสมัคร
 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก เช่น หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องกรอก เช่น รหัสไปรษณีย์


 •           ข้อแนะนำสำหรับการเลือก Icon
   คลิกเพื่อเลือกจังหวัด     คลิกเพื่อเลือกวุฒิการศึกษา    คลิกเพื่อเลือกแผนกการเรียนหรือสาขาวิชาที่จบ   คลิกเพื่อเลือกวิชาเอกที่ต้องการสมัครสอบ    คลิกเพื่อยกเลิกข้อมูล   
  รายการข้อมูลผู้สมัคร
  วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร :
  คำนำหน้าชื่อ :      
  ชื่อ :
  นามสกุล :
  หมายเลขบัตรประชาชน :
  เลขที่/หมู่บ้าน :
  หมู่ที่ :
  ตรอก/ซอย :
  ถนน :
  จังหวัด :
  อำเภอ/เขต :
  ตำบล/แขวง :
  รหัสไปรษณีย์ :
  โทรศัพท์ (บ้าน) :
  โทรศัพท์ (มือถือ) :
  อีเมล์ :
  รายการข้อมูลวุฒิการศึกษา
  สมัครโดยใช้ วุฒิการศึกษา :
  แผนกการเรียน/สาขาวิชา :
  จังหวัดของสถานศึกษา :
  สถานศึกษา :
  รายการหลักสูตร - วิชาที่เลือก
  โปรดดูข้อมูลการเลือกวิชาสอบจากคู่มือการสมัคร
  ระดับการศึกษาที่สมัคร :
  วิทยาเขต/คณะ/ภาค/กลุ่มสอบ :
  วิชาเอกที่เลือก(อันดับ 1) :    
  วิชาเอกที่เลือก(อันดับ 2) :    
  วิชาเอกที่เลือก(อันดับ 3) :    

  คำเตือน

  Message

  เลือกวิชาเอก

  เลือกวิชาเอก