รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
          

        

        นักศึกษาใหม่ทุกคน ระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีที่ขึ้นทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ประมาณ 2 วันทำการเพื่อตรวจสอบการชำระเงินและรับรหัสนักศึกษาใหม่และสร้างรหัสผ่านเข้าระบบลงทะเบียนเรียน  (กรณีที่ไม่พบรหัสนักศึกษาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2)          

         

       

 

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการรายงานตัวอย่างละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ