รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
          

        

        นักศึกษาใหม่ทุกคน ทุกระดับ ที่ขึ้นทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลังวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อตรวจสอบการชำระเงินและรับรหัสนักศึกษาใหม่  (กรณีที่ไม่พบรหัสนักศึกษาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2)          

         

       

 

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการอย่างละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ ของรอบโควตาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต