รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา รองที่ 1 TCAS (Portfolio)
          

        

        นักศึกษาใหม่ทุกคน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 TCAS (Portfolio) ที่ขึ้นทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตรวจสอบการชำระเงินและรับรหัสนักศึกษาใหม่  (กรณีที่ไม่พบรหัสนักศึกษาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2)          

         

       

 

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการรายงานตัวอย่างละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ ของรอบที่ 1 TCAS (Portfolio)