ระบบจองชุดครุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

image

ประชาสัมพันธ์

 • ขั้นตอนการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  1. นักศึกษาต้องทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตก่อนจึงจะสามารถ เข้าสู่ระบบจองชุดครุยได้

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  2. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานเป็นรหัสนักศึกษา และใส่รหัสผ่านด้วยรหัสบัตรประชาชน13 หลัก

  3. ทำการจอง และพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

  4. นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อขอวัดตัวเพื่อตัดชุยครุยตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  image

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 4) โทร 044 233000 ต่อ 2241
สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มทร.อีสาน

อัตราค่าบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาว

ระดับปริญญาตรี


รายการราคาชุดละ
ราคาค่าเช่าชุดครุย400 บาท
ราคาค่าตัดชุดครุย590 บาท
ราคาค่าเช่าชุดปกติขาว600 บาท
ราคาค่าตัดชุดปกติขาว2,100 บาท
ค่าประกันชุดครุย*300 บาท
ค่าประกันชุดปกติขาว*1,500 บาท

ระดับปริญญาโท


รายการราคาชุดละ
ราคาค่าเช่าชุดครุย500 บาท
ราคาค่าตัดชุดครุย790 บาท
ราคาค่าเช่าชุดปกติขาว600 บาท
ราคาค่าตัดชุดปกติขาว2,100 บาท
ค่าประกันชุดครุย*300 บาท
ค่าประกันชุดปกติขาว*1,500 บาท
* หมายเหตุ ค่าประกันชุดครุยและชุดปกติขาวจะเรียกเก็บเฉพาะกรณีการเช่า และจะได้รับคืนเมื่อนำชุดมาคืนในสภาพสมบูรณ์

ประกาศเรื่อง อัตราค่าบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวฯ