ประชาสัมพันธ์

 • 08

  Feb

  ขั้นตอนการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  1. นักศึกษาต้องทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  2. นักศึกษาใหม่ที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  3. ทำการจอง และพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร

  4. นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 2) โทร 044 233000 ต่อ 2243

ปฏิทิน

กิจกรรม วันที่
จองชุดนักศึกษา
 • นักศึกษาโควต้า
 • นักศึกษารับตรง

 • 13 - 31 มี.ค. 2560
  13 มี.ค. -10 เม.ย. 2560
  ชำระเงินผ่านธนาคาร
 • นักศึกษาโควต้า
 • นักศึกษารับตรง

 • ภายใน 31 มี.ค. 2560
  ภายใน 10 เม.ย. 2560
  นักศึกษาโควต้า ติดต่อรับชุด อาคาร 35
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • 17 พ.ค. 2560
 • คณะบริหารธุกิจ
 • 18 พ.ค. 2560
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 19 พ.ค. 2560
  นักศึกษารับตรง ติดต่อรับชุด อาคาร 35
 • พร้อมกันทุกคณะและวิทยาลัยฯ

 • 11 มิ.ย. 2560

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร