ประชาสัมพันธ์

 • 16

  MAY

  ขยายเวลาจองและชำระเงิน

  เปิดระบบรับจองเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาตกค้าง ในวันรายงานตัว วันที่ 17-19 พ.ค. 2560 ให้นักศึกษาทำการจองและพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อมาชำระเงิน ณ จุดรายงานตัว จุดที่ 7

  ขั้นตอนการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  1. นักศึกษาต้องทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  2. นักศึกษาใหม่ที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  3. ทำการจอง และพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร

  4. นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 4) โทร 044 233000 ต่อ 2243

ปฏิทิน

กิจกรรม วันที่
จองชุดนักศึกษา ตกค้าง ทุกรอบ
 • เปิดให้จองและชำระเงิน

 • ระหว่างวันรายงานตัว
  17 พ.ค. - 19 พ.ค. 2560

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประกาศมหาวิทยาลัย


  image