อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

พิมพ์ใบรับชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 4) โทร 044 233000 ต่อ 2241

ติดต่อผ่าน FACEBOOK