logo

ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา
(COVID-19 Relief Fund for Students)

ลงชื่อเข้าใช้งาน

อยู่นอกช่วงเวลาการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะสำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์

ค้นหาด้วยหมายเลขบัตรประชาชน