ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


15/ม.ค./2561  

ประเมินอาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ 22  มกราคม -19 มีนาคม  2561  คลิกที่นี่


17/ม.ค./2561  

กิจกรรมงานทะเบียนและประมวลผล

                                                                                                 กิจกรรมงานทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


18/ธ.ค./2560  

ความพึงพอใจงานทะเบียนและประมวลผล

ระชาสัมพันธ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปกรอกแบบประเมินงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อที่งานทะเบียนและประมวลผลจะได้นำไปแก้ไขและปรับปรุง

 

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2