ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


26/เม.ย./2561  

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

เข้าระบบจองชุด คลิกที่นี่

                      จองชุดนักศึกษารอบรับตรง ระหว่างวันที่  10 - 20  เมษายน  2561    จองชุดนักศึกษา (TCAS) รอบ 1/2  ระหว่างวันที่  23 - 27  เมษายน  2561


กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่  27  เมษายน  2561 - 4  พฤษภาคม  2561

           สามารถดาวน์โหลดประกาศกำหนดการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ที่นี่                                 

ประกาศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา  2561 ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่ขึ้นทะเบียน พร้อมทั้งชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเข้าสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register) หลังจากชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ประมาณ  2  วันทำการ เพื่อตรวจสอบรหัสนักศึกษา และ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบลงทะเบียนเรียน 

 

 


17/เม.ย./2561  

กิจกรรมงานทะเบียนและประมวลผล

                                                                                                 กิจกรรมงานทะเบียนและประมวลผล

 

 

         

 

 

 

 

 

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2

 

 

 


17/เม.ย./2561  

11