ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


24/พ.ย./2560  

วันสุดท้าย

วันสุดท้ายลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่  2/2560  วันที่  24  พฤศจิกายน  2560


24/พ.ย./2560  

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
ในช่วงวันที่  13 -24  พฤศจิกายน  2560 
ข้อมูล  ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2560

คณะบริหารธุรกิจ

     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

     

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

     

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


02/ต.ค./2560  

ปฏิทินกิจกรรมงานทะเบียนนักศึกษา

 

          
                                                                                                                                                                        

08/พ.ย./2560  

เข้าร่วมอบรมการยื่นสำเร็จ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สำหรับนักศึกษาปัจจุบันlaughangel

 

 

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2