ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


29/ก.ค./2563  

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการ  
ยื่นคำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 ภายในวันที่  26 สิงหาคม 2563 


ข้อมูล  ณ วันที่  29 กรกฎาคม 2563