ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


25/พ.ย./2558  

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

     

กำหนดการประมวลผลการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558

 

กำหนดการลงทะเบียนวิชา  และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2558

      

       

                              

 

 


09/ก.ย./2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา

                           ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาyesyes
                                          ภาคการศึกษาที่   1  ปีการศึกษา  2558

 

  

 

 

 

 


21/ต.ค./2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

cheekycheekyข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
                          

        

 

 

 

 

 


26/พ.ค./2558  

คู่มืออาจารย์ผู้สอน

 

yesคู่มือการใช้ระบบบริการอาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/ หรือ E-mail : regis_rmuti@hotmail.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2


25/พ.ย./2558  

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

     

กำหนดการประมวลผลการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558

 

กำหนดการลงทะเบียนวิชา  และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2558