ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


06/ธ.ค./2559  

คู่มือ/ขั้นตอนการเข้าใช้เมนูในระบบบริการการศึกษา(สำหรับอาจารย์)

คู่มือ/ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา # สำหรับอาจารย์

      

     

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2


22/พ.ย./2559  

คู่มือ/ขั้นตอนการเข้าใช้เมนูในระบบบริการการศึกษา(สำหรับนักศึกษา)

คู่มือ/ขั้นตอนการเข้าใช้งานะบบบริการการศึกษา # สำหรับนักศึกษา