ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


14/มิ.ย./2559  

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

                              

            ให้นักศึกษาที่ชำระเงินแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเอารหัสนักศึกษาตามคู่มือได้ในวันที่  21  มิถุนายน  2559  หากไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานจะเข้าลงทะเบียนเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมไม่ได้

  

                 

                  

 

 

 

 

 


08/มิ.ย./2559  

กิจกรรมทางการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558

                                                                         กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา                                             กำหนดการประมวลผลการศึกษา

                                                                   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2558                               ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2558                


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2