ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


09/ก.ย./2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

 

 

                                                                                           

 


26/พ.ค./2558  

คู่มืออาจารย์ผู้สอน

 

yesคู่มือการใช้ระบบบริการอาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  


26/พ.ค./2558  

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

cool**ในการดำเนินการในระบบบริการการศึกษา (ESS) สามารถดำเนินการผ่าน  WEB BROWSER ทุกเบาร์เซอร์** 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/ หรือ E-mail : regis_rmuti@hotmail.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2