ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/ม.ค./2564  

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

                                                                                                                          ข้อมูล  ณ  วันที่  22 มกราคม 2564


03/ธ.ค./2563  

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาใหม่ 2564 ที่ขึ้นทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
และตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง หากมีแก้ไขให้แจ้งตามขั้นตอนข้างล่าง