ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


31/พ.ค./2559  

กำหนดการเข้าเลือกสาขาวิชา

                                 กำหนดการยื่นเลือกสาขาวิชา  สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  2559
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
        ระหว่างวันที่  25 - 31   พฤษภาคม   2559 

 

 

 

  

                 

 นักศึกษาที่เข้าเลือกสาขาวิชาแล้ว  สามารถยกเลิกและแก้ไข
การเลือกสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ภายในวันอังคารที่  
31  พฤษภาคม  2559  
                   
โดยกดปุ่ม "ยกเลิก" ในเมนูเลือกสาขา  

 

 

 

 


27/เม.ย./2559  

กำหนดการลงทะเบียนวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558
(รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 

laughกำหนดการประมวลผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558      yesกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558

     

 


17/พ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

      กำหนดการลงทะเบียนเรียน  และชำระเงินค่าลงทะเบียน

     ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2559laughlaughดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  
สำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2559
  คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน นักศึกษาใหม่ต้องสร้างทุกคนก่อนเข้าลงทะเบียนเรียน 
สำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2559  
คลิ๊กที่นี่


04/เม.ย./2559  

กำหนดการขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนรายวิขา/รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

   สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2558yesyes     

   
     
     

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2