ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


18/ม.ค./2559  

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่ม-ถอนรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

       

กำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558

   

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/ หรือ E-mail : regis_rmuti@hotmail.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2