ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


17/ต.ค./2559  

ประกาศเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 17 ต.ค.59 - 18 พ.ย.59

หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถดูคะแนนประจำรายวิชานั้น ๆ ได้

 


14/มิ.ย./2559  

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

                              

          นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าสร้างบัญชีผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมได้

                 

                  

 

 

 

 

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2