ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


29/มิ.ย./2558  

ประกาศด่วน


19/มิ.ย./2558  

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

 

          นักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้าง                                   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  
       ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557                               ภาคการศึกษาที่  2/2557

              

 

 

 


26/พ.ค./2558  

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

cool**ในการดำเนินการในระบบบริการการศึกษา (ESS) สามารถดำเนินการผ่าน  WEB BROWSER ทุกเบาร์เซอร์** 


26/พ.ค./2558  

กำหนดการประกาศผล 2.2557/กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/57

 

            แจ้งนักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษา                                     กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน

                    ปีการศึกษา  2/2557                                                       ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

 

 

 


26/พ.ค./2558  

คู่มืออาจารย์ผู้สอน

 

yesคู่มือการใช้ระบบบริการอาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/ หรือ E-mail : regisrmuti@gmail.com หรือ www.facebook.com/rmuti.regis 

เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2755 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  8  ชั้น 1

 


29/มิ.ย./2558  

ประกาศด่วน


29/มิ.ย./2558  

ประกาศด่วน