ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


01/ก.ย./2558  

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557


18/ส.ค./2557  

วีดิทัศน์

คลิ๊กดูไฟล์ที่นี่
 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเช็คสถานะการลงทะเบียนได้จากเมนูแก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน

  *** สถานะการลงทะเบียน        "กำลังจัดทำ"        แสดงว่ารายการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่เสร็จสมบูรณ์จะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

*** สถานะการลงทะเบียน    
"อนุมัติเรียบร้อยแล้ว"  แสดงว่ารายการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณ์

***  สถานะการลงทะเบียน 
  "รออาจารย์ที่ปรึกษา"  ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติจึงจะถือว่าการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาเสร็จสมบูรณ์
 

29/ก.ค./2558  

ดาวน์โหลดข้อมูล

คณะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 


 

 


26/พ.ค./2558  

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

cool**ในการดำเนินการในระบบบริการการศึกษา (ESS) สามารถดำเนินการผ่าน  WEB BROWSER ทุกเบาร์เซอร์** 


26/พ.ค./2558  

คู่มืออาจารย์ผู้สอน

 

yesคู่มือการใช้ระบบบริการอาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/ หรือ E-mail : regis_rmuti@hotmail.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2