ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


29/ก.ค./2558  

ดาวน์โหลดข้อมูล

คณะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 


 

 


28/ก.ค./2558  

ประชาสัมพันธ์

 

 
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  2/2557
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF 

 

   
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่่าจะสำเร็จ
ที่ยื่นสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF 

 


23/ก.ค./2558  

กำหนดการรับใบทราสคริป/ประกาศผลการศึกษา

          laugh กำหนดการประกาศผลการศึกษา                                             yes กำหนดการรับใบ TRANSCRIPT และ ใบรับรองสภา
                 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557                                          สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่  2/2557

         

 


24/ก.ค./2558  

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

enlightenedกำหนดการลงทะเบียน  และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2 558yes

 

กำหนการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 


26/พ.ค./2558  

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

cool**ในการดำเนินการในระบบบริการการศึกษา (ESS) สามารถดำเนินการผ่าน  WEB BROWSER ทุกเบาร์เซอร์** 


26/พ.ค./2558  

กำหนดการประกาศผล 2.2557/กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/57

 

                                      แจ้งนักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษา                                     

                                                      ปีการศึกษา  2/2557                                                      

 

 

 

 


26/พ.ค./2558  

คู่มืออาจารย์ผู้สอน

 

yesคู่มือการใช้ระบบบริการอาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบบริการนักศึกษา หรือ ปัญหาการยื่นขอสำเร็จผ่านระบบได้

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://203.158.193.193/regis/ หรือ E-mail : regis_rmuti@hotmail.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000
ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2