ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


01/ก.พ./2564  

เปิดให้นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอน 2/2563

ขอความร่วมมือ ให้นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอน ประจำภาคการศึกษา 2/2563 

https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti.qa/Account/Login