ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


29/ก.ค./2563  

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน

 

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาดำเนินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการ  
ยื่นคำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 ภายในวันที่  6 มกราคม 2563 


ข้อมูล  ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2563


19/พ.ย./2563  

ดาวน์โหลดคำร้อง

   ดาวน์โหลดใบคำร้อง   >> website :  http://regis.rmuti.ac.th/regis/?page_id=137