ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


21/พ.ค./2561  

สรุปสถิติการเลือกสาขาวิชา

      สรุปสถิติการเลือกสาขาวิชา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4  ปี )
                                          ปีการศึกษา  2560                                                                         

หมายเหตุ :  แจ้งแผนรับวิศวกรรมโลจิสติกส์  งานทะเบียนและประมวลผลได้ประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลข้างต้น  

15/พ.ค./2561  

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ประกาศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา  2561 ทุกระดับ ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเข้าสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register) หลังจากชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ประมาณ  2  วันทำการ เพื่อตรวจสอบรหัสนักศึกษา และ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบลงทะเบียนเรียน 

 


26/ม.ค./2555  

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

ผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/หรือ https://www.facebook.com/register112011 
เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 ต่อเบอร์ภายใน 2751-2758 
หรือ มาติดต่อด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
  อาคาร  35  ชั้น 2