ประชาสัมพันธ์

 • 15

  JAN

  ขั้นตอนการจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  1. นักศึกษาต้องทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หากดำเนินการแล้วข้ามไปข้อ 2.

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  2. นักศึกษาใหม่ที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำการ จองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

  3. ทำการจอง และพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

  4. นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ

  image
  รายการจองที่ไม่สมบูรณ์โปรดติดต่อเจาหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 1) โทร 044 233000 ต่อ 2241

ติดต่อผ่าน FACEBOOK

ปฏิทิน

image