ตารางขนาดของชุดเครื่องแบบ

ในขั้นตอนการจองชุดเครื่องแบบ นักศึกษาต้องระบุขนาดของชุดตามตารางดังนี้

เสื้อนักศึกษา

ขนาด รอบอก
S 40 นิ้ว
M 42 นิ้ว
L 44 นิ้ว
XL 46 นิ้ว
XXL 48 นิ้ว
SXL 50 นิ้ว

กางเกงนักศึกษา

ขนาด รอบเอว
S 26-27 นิ้ว
M 28-29 นิ้ว
L 30-31 นิ้ว
XL 32-33 นิ้ว
XXL 34-35 นิ้ว
ขนาดพิเศษ1 37-38 นิ้ว
ขนาดพิเศษ2 39-40 นิ้ว
ขนาดพิเศษ3 41-42 นิ้ว
ขนาดพิเศษ4 43-44 นิ้ว

เสื้อเฟรชชี่

ขนาด รอบอก ความยาว
XS 36 นิ้ว 25 นิ้ว
S 38 นิ้ว 26 นิ้ว
M 40 นิ้ว 27 นิ้ว
L 42 นิ้ว 28 นิ้ว
XL 44 นิ้ว 29 นิ้ว
3L 46 นิ้ว 30 นิ้ว
4L 48 นิ้ว 30 นิ้ว
5L 50 นิ้ว 30 นิ้ว

เสื้อกีฬา

ขนาด รอบอก ความยาว
XS 36 นิ้ว 25 นิ้ว
S 38 นิ้ว 26 นิ้ว
M 40 นิ้ว 27 นิ้ว
L 42 นิ้ว 28 นิ้ว
XL 44 นิ้ว 29 นิ้ว
3L 46 นิ้ว 30 นิ้ว
4L 48 นิ้ว 30 นิ้ว
5L 50 นิ้ว 30 นิ้ว

กางเกงกีฬา

ขนาด รอบเอว
XS 23-25 นิ้ว
S 26-28 นิ้ว
M 29-30 นิ้ว
L 31-33 นิ้ว
XL 34-37 นิ้ว
3L 38-40 นิ้ว
4L 41-43 นิ้ว
5L 44-45 นิ้ว

เสื้อวัฒนธรรม

ขนาด รอบอก ความยาว
XS 38 นิ้ว 25 นิ้ว
S 40 นิ้ว 26 นิ้ว
M 42 นิ้ว 27 นิ้ว
L 44 นิ้ว 28 นิ้ว
XL 46 นิ้ว 29 นิ้ว
3L 48 นิ้ว 29 นิ้ว
4L 50 นิ้ว 30 นิ้ว
5L1 52 นิ้ว 31 นิ้ว
5L2 54 นิ้ว 31 นิ้ว

รองเท้านักศึกษาชาย

ขนาด
เบอร์ 37
เบอร์ 38
เบอร์ 39
เบอร์ 40
เบอร์ 41
เบอร์ 42
เบอร์ 43
เบอร์ 44
เบอร์ 45
เบอร์ 46

เสื้อนักศึกษา

ขนาด รอบอก
SS 34 นิ้ว
S 36 นิ้ว
M 38 นิ้ว
L 40 นิ้ว
XL 42 นิ้ว
XXL 46 นิ้ว
SXL 50 นิ้ว
ขนาดพิเศษ1 52 นิ้ว
ขนาดพิเศษ2 54 นิ้ว

กระโปรงทรงตรง

ขนาด รอบเอว
S 26-27 นิ้ว
M 28-29 นิ้ว
L 30-31 นิ้ว
XL 32-33 นิ้ว
XXL 34-35 นิ้ว
ขนาดพิเศษ1 37-38 นิ้ว
ขนาดพิเศษ2 39-40 นิ้ว
ขนาดพิเศษ3 41-42 นิ้ว
ขนาดพิเศษ4 43-44 นิ้ว

เสื้อวัฒนธรรม

ขนาด รอบอก ความยาว
XS 38 นิ้ว 25 นิ้ว
S 40 นิ้ว 26 นิ้ว
M 42 นิ้ว 27 นิ้ว
L 44 นิ้ว 28 นิ้ว
XL 46 นิ้ว 29 นิ้ว
3L 48 นิ้ว 29 นิ้ว
4L 50 นิ้ว 30 นิ้ว
5L1 52 นิ้ว 31 นิ้ว
5L2 54 นิ้ว 31 นิ้ว

เสื้อเฟรชชี่

ขนาด รอบอก
XS 36 นิ้ว
S 38 นิ้ว
M 40 นิ้ว
L 42 นิ้ว
XL 44 นิ้ว
3L 46 นิ้ว
4L 48 นิ้ว
5L 50 นิ้ว

เสื้อกีฬา

ขนาด รอบอก
XS 36 นิ้ว
S 38 นิ้ว
M 40 นิ้ว
L 42 นิ้ว
XL 44 นิ้ว
3L 46 นิ้ว
4L 48 นิ้ว
5L 50 นิ้ว

กางเกงกีฬา

ขนาด รอบเอว
XS 23-25 นิ้ว
S 26-28 นิ้ว
M 29-30 นิ้ว
L 31-33 นิ้ว
XL 34-37 นิ้ว
3L 38-40 นิ้ว
4L 41-43 นิ้ว
5L 44-45 นิ้ว

รองเท้านักศึกษาหญิง

ขนาด
เบอร์ 34
เบอร์ 35
เบอร์ 36
เบอร์ 37
เบอร์ 38
เบอร์ 39
เบอร์ 40
เบอร์ 41
เบอร์ 42
เบอร์ 43
เบอร์ 44
เบอร์ 45
เบอร์ 46